Robusthet og sikkerhet – to forskningsinitiativ

Norge, kanskje mer enn noe annet land, er i dag avhengig av IKT. Og er man avhengig av IKT er man avhengig av at det fungerer og at det er beskyttet. To interessante initiativ adresserer kompetansebehovet til denne utfordringen.

Regjeringen er opptatt av utfordringene som nasjonen står overfor innen robusthet og sikkerhet av våre IKT-baserte systemer. Det er ikke så rart, det er utfordringer som er fundamentale for vårt moderne samfunns evne til å fungere. Norge, kanskje mer enn noe annet land, er i dag avhengig av IKT. Og er man avhengig av IKT er man avhengig av at det fungerer og at det er beskyttet. Slik er det dessverre ikke i dag, både innen robusthet og sikkerhet av IKT-systemer er det norske samfunnet og den norske økonomien på tynn is.

To interessante initiativ satser målbevisst på å produsere kunnskap og kompetanse for å møte denne utfordringen. Det første er et samarbeid imellom Simula AS, Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen innen robusthet av nettverk og systemer. Det andre er etableringen av et forskningssenter i cybersikkerhet sentrert rundt sikkerhetsmiljøet ved Høgskolen i Gjøvik og med deltakelse fra Cyberforsvaret, Kripos, Økokrim, Politihøgskolen, Forsvarets Ingeniørhøgskole, PST, Statkraft, Statnett, Eidsiva, Telenor, Mnemonic, NorSIS og en rekke andre.

Norge har begynt å få en del på plass når det gjelder det operative ansvaret. En utfordring det ikke er tatt godt tak i er kompetanseutvikling, utdanning og forskning innen disse samfunnsutfordringene. Men her har robusthetsforskningen sentrert rundt Simula og sikkerhetsforskningen sentrert rundt Høgskolen i Gjøvik levert løsninger på sølvfat. Velbekomme.