Uansett helvete eller høyvann

Denne uken fikk Høgskolen i Gjøvik og Cyberforsvaret på Jørstadmoen besøk av tre statssekretærer, Laila Bokhari fra Statsministerens kontor, statssekretær Øystein Bø fra Forsvarsdepartementet og statssekretær Hans Røsjordet fra Justisdepartementet, for blant annet å gå igjennom planene til cybersikkerhetssenteret. Dette er svært positivt. Det er ikke så ofte tre statssekretærer sammen reiser ut for å diskutere et konkret initiativ med aktører. Det viser at man tydelig ser at robusthet og sikkerhet av informasjonssystemer er en tverrgående og tverrsektorell utfordring. I dag er det slik at hvert eneste departement ser en stor utforing i sin sektor og dermed har et stort behov for å gjøre noe. Men å takle utfordringen krever samarbeid, både imellom aktørene og behovseierne, imellom akademia og norske etater og bedrifter, og ikke minst i mellom departementene som skal finansiere koordinerte tiltak.

Cybersikkerhetssenteret, hvis fulle navn er Center for Cyber- and Information Security, og gjerne forkortet CCIS, vil åpne 15. august i år, uansett helvete eller høyvann.

Og høyvann og flom er passende metaforer. Norske institusjoner, bedrifter og etater opplever en flodbølge av cyberangrep, ID-tyverier, informasjonslekkasje, IKT-spionasje, netthærverk og datakriminalitet.

Men her leverer partnerskapet samlet i CCIS en løsning på et sølvfat. Velbekomme.

Oppland Arbeiderblad dekket saken, og skrev blant annet

Serverer sikkerhet på sølvfat
Per Hovland, Oppland Arbeiderblad. Publisert på trykk 28.01.2014.

Den nye regjeringen sier de vil slå den forrige i satsingen på cybersikkerhet. Morten Irgens ved HiG har allerede oppskriften.

– Som nasjon er vi sent ute i satsingen på cybersikkerhet. Den forrige regjeringen viste ikke nok handling. Derfor kom vi så fort vi kunne, sa statssekretær Laila Bokhari. Sammen med kolleger fra Justis- og Forsvarsdepartementet møtte hun i går Morten Irgens ved Høgskolen i Gjøvik og generalmajor Odd Egil Pedersen, øverste sjef for Cyberforsvaret.

Temaet var informasjonssikkerhet. Alle trenger det. Landet trenger det. Truslene øker, behovet for eksperter er kritisk.

Langt på veg

HiG-dekan Morten Irgens har i tre år jobbet knallhardt for å realisere et ambisiøst mål – et nasjonalt senter for informasjonssikkerhet, lokalisert på Gjøvik – med langsiktig støtte både politisk og finansielt.

Store aktører har samlet seg rundt HiG, en høgskole som besitter kompetanse på topp europeisk nivå. Forsvaret, Økokrim, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politiets sikkerhetstjeneste, Kripos, Telenor og Statkraft er noen av dem. Hver for seg finansierer de professorater til senteret, med mål om kompetanseutvikling som kan komme alle til nytte.

Utfordringen er langsiktig finansiering. Etter regjeringsskiftet var ikke Irgens sen med å ringe Bokhari ved Statsministerens kontor.

Dere må vise mot

– At vi i dag kommer samlet fra justis, forsvar og Statsministerens kontor viser at regjeringen snakker sammen og tar cybersikkerhet på største alvor, sa Øystein Bø i Forsvarsdepartementet.

– Erna Solberg satte informasjonssikkerhet på dagsordenen fra første stund, la Laila Bokhari til.

Fylkesmannen i Oppland, Kristin Hille Valla, var også til stede. Hun kunne ikke dy seg. – Med all respekt. Jeg har stor tro på den nye regjeringen. Nå er det viktig å ikke bare snakke. Morten Irgens og Høgskolen i Gjøvik har lagt alt til rette. Nå er det på tide å vise mot. Og handlekraft. Det var hennes klare melding til regjeringsrepresentantene.

Vil ha tilbake

Generalmajor Odd Egil Pedersen og Morten Irgens har for lengst funnet hverandre. Cyberforsvaret finansierer to professorstillinger ved HiG. Pedersen gjør det klart at Forsvaret ikke har inngått samarbeid med HiG uten grunn.

– Dette gjør vi selvfølgelig for å få noe tilbake. Forsvaret kan ikke alene klare å skolere de beste innen cybersikkeret. Vi er nødt til å spille på andre aktører. På Gjøvik har vi et av Europas ypperste kompetansemiljøer på dette feltet. Sammen har vi større forutsetninger for å lykkes.

Ambisiøst

Og Morten Irgens lovet at gevinstene vil komme dersom det nasjonale sikkerhetssenteret får utvikle seg. – Våre ambisjoner er svært høye. Innen fire år skal vi være en sterk støttespiller for nasjonale myndigheter innen cybersikkerhet. Innen åtte år skal vi være på god veg til å fjerne samfunnets kritiske mangel på eksperter, sa Irgens, Så spørs det om den nye regjeringen vil benytte seg av det Irgens og HiG har lagt til rette for. Cybersikkerhet Angrep og sabotasje gjennom internett truer mange samfunnsaspekter, fra rikets sikkerhet til enkeltmennesker. Cyberforsvaret er den femte forsvarsgren, etter land, vann, luft og verdensrommet. Forsvaret etablerte en egen organisasjon i 2012, med base på Jørstadmoen militærleir. Cyberforsvaret samarbeider med Høgskolen i Gjøvik om utdanning. Dekan Morten Irgens ved Gjøvik jobber for etablering av et nasjonalt sikkerhetssenter på feltet, Center for cyber- and information security.


SERVITØR: HiG-dekan Morten Irgens (t.v. ) har med seg generalmajor Odd Egil Pedersen på planene om et nasjonalt senter for informasjonsikkerhet. Mandag fridde de til statssektretærene Hans Røsgjordet (Justisdepartementet) og Øystein Bø (Forsvarsdepartementet).


– VIS HANDLEKRAFT: Statssekretær Laila Bokhari (t.v. ) fikk klar beskjed av fylkesmann Kristin Hille Valla.