SWIIITCH

Jeg fant plakaten under på veggen her for en stund siden. Og det er sant, i morgen begynne jeg i en ny jobb, som forskningsdirektør ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

HiOA-ørnen b

På dagen i dag har jeg arbeidet fem å som dekan for Avdeling for informatikk og medieteknologi (IMT) ved Høgskolen i Gjøvik (IMT) og mer enn ett år som viserektor for forskning ved samme høgskole. Men i dag er min siste dag. Ikke på HiG men i de rollene. Jeg vil beholde en bistilling ved HiG i å videreutvikle Senter for cyber og informasjonssikkerhet (Centre for Cyber and Information Security, CCIS), hvor jeg er styreleder.

I går skrev jeg en blogpost som jeg kalte SWOOSH, som er et onomatopoeia av lyden av HiG i det den passerer. SWOOSH, veldig raskt. Jepp, HiG har oppnådd mye. Men utviklingen av HiG er ikke unik. I Norge har hele universitets- og høgskolesektoren utviklet seg raskt. I denne prosessen har HiG vært i front innen noen områder. Men de andre institusjonene arbeider hardt, og mange er hurtig i prosess med å reposisjonere seg. Dette markedsdrivet, denne konkurransen, den er bra for Norge, men den betyr at HiG ikke kan slappe av et øyeblikk.

Derfor har jeg i dag gitt IMTs nye dekan, Nils Kalstad Svendsen, min store gummiallogator. Mine kollegaer arrangerte en fin mottakelse for å ønske meg vel av gårde, som var meget hyggelig av dem, og jeg tenkte jeg burde gjøre noe symbolsk selv. Den store alligatoren symboliserer at vi ikke kan slappe av. Jeg har hatt den under møtebordet mitt i noen år. Den ser nokså skremmende ut når du ser nå og får øye på den ved siden av foten din.

Og det er poenget. Alligatoren har et navn, den heter ”Markedet”. Og hvis du ikke passer på, vil den bite deg. Og bite deg hardt. Du må passe deg for markedet, du må ikke glemme at det er der, hele tiden, ikke langt fra leggen din.

Mer informasjon

Alligator 2b w1000